Cronica, s. r. o.

translation and localization services

UKÁŽKY NAŠEJ PRÁCE

Cronica – preklady, lokalizácia, dtp, tlač, jazykové mutácie – manuály, príručky, návody

Ako dôkaz kvality našej práce vám predkladáme niektoré z našich realizovaných projektov:

Preklad návodu na používanie klávesového USB/MIDI kontroléra

cudzojazyčný variant » | slovenský variant » (vo formáte PDF)

Preklad návodu na používanie sieťovej tlačiarne

cudzojazyčný variant » | slovenský variant » (vo formáte PDF)

Preklad návodu na používanie LCD projektora

cudzojazyčný variant » | slovenský variant » (vo formáte PDF)

Preklad návodu na používanie automobilu

cudzojazyčný variant » | slovenský variant » (vo formáte PDF)