Cronica, s. r. o.

translation and localization services

Práca u nás

TOP POZÍCIE (externí dodávatelia)

Časovo neobmedzené nábory odborných prekladateľov. Uchádzačom na tieto pozície sa venujeme prednostne.

Spĺňate základné predpoklady? Otestujte sa!

PREKLADATEĽ SPOTREBNEJ ELEKTORNIKY » (TR_TEC)
Jazykové páry: en > sk, cs > sk, en > cs
Profil uchádzača: technik alebo strojár s prekladateľským talentom
AUTOMOBILOVÝ PREKLADATEĽ » (TR_AUT)
Jazykové páry: en > sk, cs > sk, en > cs
Profil uchádzača: strojár alebo technik s prekladateľským talentom
IT PREKLADATEĽ » (TR_LOC)
Jazykové páry: en > sk, en > cs
Profil uchádzača: informatik s prekladateľským talentom

OSTATNÉ POZÍCIE (externí dodávatelia)

V našej agentúre prebieha nepretržite aj takzvaný zásobný nábor. Uchádzači putujú do databázy, odkiaľ ich potom lovíme na aktuálne projekty. Môžete sa k nám prihlásiť už teraz a zvýšiť si tým šancu, že vás v budúcnosti oslovíme s vhodnou ponukou.

Spĺňate základné predpoklady? Otestujte sa!
PREKLADATEĽ » (TR_GEN)
Profil uchádzača: prekladateľ-odborník alebo odborník-prekladateľ

JAZYKOVÝ KOREKTOR » (KOR)
Profil uchádzača: jazykoholik-lingvista (v rodnom jazyku) s jastrabím okom
Stav: pozícia je momentálne obsadená; ďalšie žiadosti až do odvolania neprijímame

IT PREKLADATEĽ » (TR_LOC)
Jazykové páry: en > sk, en > cs
Profil uchádzača: informatik s prekladateľským talentom

INTERNÉ POZÍCIE

Hľadáme si kolegov.

INTERNÝ REVÍZOR (redaktor) » (REV_INT)
Jazykové páry: en > sk (podmienkou), de > sk (výhodou)
Profil uchádzača: skúsený prekladateľ s jastrabím okom
Stav: pozícia je momentálne obsadená, ale uvažujeme o prijatí ďalšieho revízora, takže nám svoju žiadosť môžete poslať  „do zásoby”

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (koordinátor) (PRM_INT)
Profil uchádzača [pdf, 130 kB]. Vhodnými kandidátmi sú aj študenti diaľkového VŠ štúdia, absolventi SŠ alebo VŠ, ľudia telesne postihnutí i z kategórie 50+!
Stav: pozícia je momentálne obsadená; svoju žiadosť nám môžete poslať „do zásoby”

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaslaním svojich materiálov dávate spoločnosti Cronica, s. r. o., so sídlom Haanova 12, 851 04 Bratislava, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (v rozsahu uvedenom vo svojich materiáloch) v databáze uchádzačov.
Údaje slúžia výlučne na oslovenie zaradeného uchádzača v prípade vhodného projektu a nebudú poskytnuté tretím stranám. (Zaslanie materiálov vám teda ešte nezaručuje istú spoluprácu.)
Zároveň beriete na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 Zákona č. 428/2002 Z. z.
Súhlas je platný na dobu neurčitú a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.
Týmto zároveň vyhlasujete, že všetky informácie, ktoré uvádzate v zaslaných materiáloch, sú pravdivé.