Cronica, s. r. o.

translation and localization services

Made by cronica

DSC09628 (Medium)Dôležité je odlíšiť sa. Odlíšiť sa niečím, čo prinesie úžitok zákazníkovi. Cronica sa odlišuje tým, čo robí a aj tým, ako to robí. Robíme len to, čomu rozumieme.

Prekladáme v kombináciách, ktoré obsahujú nasledujúce jazyky: angličtina, nemčina, francúzština, čeština, poľština, maďarčina, balkánske jazyky, slovenčina, a to všetko podľa normy STN EN 15038.

Prekladáme:

 • technické a odborné texty
 • produktové manuály
 • návody a používateľské príručky
 • prezentačné a propagačné materiály

Zároveň sa zaoberáme aj lokalizáciou softvéru.

Odborné preklady realizujeme
v nasledujúcich oblastiach:

 • produktová literatúra (návody na obsluhu, inštalačné príručky, datasheety, technické špecifikácie)
 • automobilový priemysel
 • telekomunikácie, elektronika
 • IT, softvér, hardvér
 • medicína, farmácia, biológia
 • strojárstvo
 • stavebníctvo

Robíme najmä technickú sadzbu a veci
s tým súvisiace:

 • rozoznanie naskenovaného textu
 • grafická úprava (retuš, lokalizácia obrázkov, vektorizácia)
 • zalamovanie textov (rozmiestnenie, vytváranie odsekov…)
 • tvorba grafiky (obrázky a schémy do dokumentov)
 • sadzba (technická, umelecká)
 • príprava na tlač
 • lokalizácia fontov

Vyrábame:

 • produkty z lepenky, ako napr. krabice
 • darčekové balenia
 • pákové zakladače
 • šanóny

Tieto produkty aj potláčame.

Tlačíme:

 • brožúry
 • plagáty
 • kalendáre a pod.