Cronica, s. r. o.

translation and localization services

Cronica story

logoCronica je popredným dodávateľom manuálov na Slovensku. Pre našich zákazníkov lokalizujeme užívateľské manuály, servisné manuály, servisné knižky, technické listy či katalógy. Väčšina realizovaných zákaziek je z elektrotechnického priemyslu, automobilového priemyslu, strojárstva, telekomunikácií a medicíny. Ak ste výrobcom alebo dovozcom DVD rekordérov, Hi-Fi audia, automobilov, traktorov či kombajnov, hydraulických systémov, telefónov alebo ultrazvukov, Cronica sa postará o kompletnú produktovú dokumentáciu k vašim výrobkom. Manuály vyrába už od roku 2001 stabilný tím projektových manažérov, prekladateľov, redaktorov, grafikov a tlačiarov. Naši zákazníci využívajú naše služby dlhé roky, viacerí už od roku 2001. Naším základným nastavením je totálny dôraz na kvalitu.

Cronica je lokalizácia. Cronica znamená pri preklade odborného textu zohľadniť miestne sociálne a kultúrne špecifiká, text previesť, nie doslovne preložiť, prispôsobiť štylistiku a stavbu vety cieľovému jazyku. Pri lokalizácii operačných systémov, aplikačného softvéru, softvéru v telekomunikačných, medicínskych alebo strojárskych zariadeniach je nevyhnutné dbať aj na detaily, ako napr. dĺžku reťazca, ktorý sa zobrazí zákazníkovi, alebo nemožnosť zobrazenia špeciálnych znakov našej abecedy na zariadeniach zahraničnej výroby. Softvér v tlačiarňach, mobilných telefónoch, digitálnych fotoaparátoch, röntgenoch či CNC obrábacích strojoch by mal korešpondovať aj s ďalšou technickou dokumentáciou k zariadeniu, ako je užívateľský alebo servisný manuál.

Cronica – to sú aj čiastkové služby. Preklad, odbornú revíziu, sadzbu, nezávislú korektúru a kompletné tlačiarenské služby dodávame aj samostatne. Tlačíme ofset, digitál a sieťotlač, robíme kašírovanie, lamináciu, knihárske spracovanie.

Cronica sú však najmä ľudia. Na jednej strane naši verní zákazníci, ktorí nám dávajú dôveru, o ktorej sa nám kedysi ani nesnívalo. Veľmi si túto dôveru vážime a sme za ňu vďační. Na druhej strane je to náš interný tím, ktorý má najväčšiu zásluhu na tom, čo všetko sa nám podarilo zrealizovať. Aj týmto ľuďom patrí veľká vďaka.

 

Toto všetko je náš príbeh. Vítam vás na našich stránkach.
Ing. Peter Kuzma
podpis_PK_small