Cronica, s. r. o.

translation and localization services

Ako to všetko robíme

DSC09653 (Medium)

Hovoríme mu Systém 6v1. Vytvorili sme ho preto, aby sme pre našich zákazníkov zabezpečili komplexný produkt v špičkovej kvalite. Keďže ide o sofistikovaný výrobný proces, jeho nastavenie je veľmi precízne a dôsledné.

  1. preklad – preklad manuálu zabezpečuje tím zväčša interných prekladateľov. Stať sa prekladateľom v Cronice je veľmi ambiciózny cieľ – len 1 zo 40 uchádzačov prejde výberovým procesom a zvládne všetky náročné testy. Úspešný kandidát musí na vysokej úrovni ovládať zdrojový aj cieľový jazyk, musí byť zorientovaný v oblasti, v ktorej prekladá, musí byť samostatný, zodpovedný, precízny, schopný pracovať so zdrojmi a hľadať riešenia prekladateľských orieškov. Keďže náš priemerný prekladateľ pracuje v Cronice 6 rokov, za tento čas absolvuje pravidelné školenia, jeho práca je pod dohľadom projektového manažéra a redaktorky. Za každý preklad dostane hodnotenie so spätnou väzbou na svoju prácu. A ešte jedna vec – náš priemerný prekladateľ je veľmi talentovaný človek.
  2. odborná revízia – interný tím špičkových redaktoriek posúdi po odbornej stránke každý preklad, ktorý príde do projektového centra od prekladateľa. Ich úlohou je porovnať originál s prekladom, posúdiť terminologickú správnosť a jednotnosť, štylistickú úroveň textu a jeho úplnosť. Napriek tomu, že naše redaktorky na prvý pohľad nevykonávajú veľa opráv, ich práca je vysoko odborná a ich úloha v procese zabezpečenia kvality nezastupiteľná.
  3. sadzba – vlastné DTP oddelenie zabezpečuje state-of-the-art sadzbu všetkých dokumentov. Okrem samotnej sadzby dokážeme na dodaných podkladoch vykonať akúkoľvek grafickú úpravu, prípadne grafické časti dokumentu vyrobíme sami.
  4. korektúra – nasádzaný text musí prejsť rukami (očami) nezávislej korektorky. Jej úlohou je zabezpečiť, aby sa v texte nevyskytovali typografické chyby, siroty, vdovy, aby nevypadli obrázky, fonty a pod.
  5. tlač – bez kvalitnej finalizácie by doterajšie úsilie vyšlo nazmar. V našej tlačiarni poskytujeme vysokokvalitné tlačové služby prevažne ofsetovou a digitálnou technológiou, knihárske spracovanie, ako aj špeciálne tlačiarenské služby.
  6. dodávka na sklad zákazníka – nech ste kdekoľvek, výsledný produkt vám dodáme na váš sklad.

žiadosť o stretnutie s riaditeľom